Zasady konkursu i dokumenty

EDYCJA JESIENNA 

INFORMACJE o NABORZE WNIOSKÓW dla GDAŃSKICH NGO –  ruszył nabór w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim 2023

W ramach tegorocznej VI edycji konkursu GFS dla gdańskich organizacji
pozarządowych i podmiotów wskazanych w par. 3 ust. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,  można ubiegać się o granty do wysokości 7000,00 zł na projekty społeczne realizowane w Gdańsku, na rzecz  wzmacniania relacji sąsiedzkich i partnerstwa lokalnego w społecznościach i dzielnicach miasta.

Projekty będą realizowane w okresie od 9.10.2023 do 22.09.2023
(z wyjątkiem organizacji obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów- te do końca czerwca 2023r.)

W jesiennym naborze GFS 2023 możliwe jest wpisanie się
w 2 następujące obszary wsparcia:

 • Integracja mieszkańców w dzielnicach.
 • Inicjatywy prorodzinne w lokalnych społecznościach (Kluby Rodzica, familiady itp.).

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 
Jedyny nabór dla NGO w Konkursie GFS 2023, będzie trwał od 1.09 do 22.09.2023

Organizacje składają wnioski wyłącznie drogą elektroniczną w systemie witkac, w generatorze wniosków na stronie www.witkac.pl.

SPOTKANIE SZKOLENIOWE dla wnioskodawców konkursu, organizowane w siedzibie operatora (Gdańsk -Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 5 – Fundacja RC) odbędzie się:
w dniu 11 września o godz. 17.00

PROCEDURA NABORU WYMAGA :

 • WYPEŁNIENIA i załączenia zał. nr 5 o dostępności, jako warunku formalnego w formie elektronicznej pod wnioskiem w systemie Witkac (czytaj Regulamin!)
 • UWZGLĘDNIENIA podanych w Regulaminie kwot wyceny wartości pracy wolontariuszy (jako podstawy udokumentowania wkładu własnego osobowego w projekcie).
 • DOSTARCZENIA do siedziby operatora podpisanego przez uprawnione osoby – papierowego
 • potwierdzenia złożenia OFERTY, do dnia 22.09.2023 (Wrzeszcz, Al. Grunwaldzka 5, Gdańsk do godz . 19.00).

OGŁOSZENIE listy rankingowej z wynikami konkursu GFS 2023 dla NGO,
zaplanowano na 9 października 2023r.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie w regulaminie konkursu oraz na stronach:  https://gfs.org.pl, https://fundacjarc.org.pl/projekty/gdanski-fundusz-sasiedzki/ oraz www.witkac.pl

Zachęcamy także do kontaktu z koordynatorką Funduszu: 

Ewa Zabłocka
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl
tel.: 504 871 495

Ogólne informacje można uzyskać w biurze operatora (były Pałac Ślubów we Wrzeszczu):
Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC 
al. Grunwaldzka 5 Gdańsk
tel. 58 344 40 39

DOKUMENTY
Regulamin i inne dokumenty dostępne są w generatorze wniosków www.witkac.pl, opublikowane zostały w ramach konkursu dla NGO – Gdański Fundusz Sąsiedzki 2023.

1. Regulamin – grant
2. Formularz wniosku – grant
3. Załącznik do wniosku – dostępność
4. Wzór sprawozdania – grant
5. Karty ocen – grant

INFORMACJE I DOKUMENTY DLA GRUP NIEFORMALNYCH (MINIGRANTY)

Szósta edycja GDAŃSKIEGO FUNDUSZU SĄSIEDZKIEGO (2023) jako konkurs grantowy służy szeroko rozumianej integracji w skali lokalnej, począwszy od poziomu wspólnot mieszkaniowych aż po wymiar dzielnicowy.
W ramach jednego naboru  tegorocznego konkursu dla grup nieformalnych (liczących min. 4 członków), można ubiegać się o granty w wysokości do 700 zł na inicjatywy realizowane w Gdańsku na rzecz  wzmacniania relacji sąsiedzkich w najbliższym otoczeniu.

Inicjatywy mogą być planowane/realizowane w okresie od 9.10.2023 do 10.12.2023

W odpowiedzi na realne potrzeby rozpoznane w środowisku oddziaływania, wnioskodawcy mogą się wpisać w 4 następujące obszary wsparcia:

 • Integracja mieszkańców w dzielnicach.
 • Inicjatywy prorodzinne w lokalnych społecznościach (Kluby Rodzica, familiady itp.).
 • Integracja dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej w społecznościach lokalnych Gdańska

NABÓR WNIOSKÓW: 
Nabór jesienny wniosków w Konkursie GFS 2023 potrwa od 1.09 do  22.09.2023, w którym o dofinansowanie w wysokości do 700 zł mogą ubiegać się grupy mieszkańców.

PROSIMY o zapoznanie się z załącznikiem o dostępności dla celów edukacyjnych, nie jest wymagane jego załączenie do wniosku w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikrograntów

W dniu 11 września o godz. 17.00 w siedzibie operatora odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców, można skonsultować pomysł i pozyskać dodatkowe informacje.

Wnioski należy wypełnić komputerowo za pomocą aktualnego formularza wniosku na rok 2023, który można pobrać TUTAJ oraz poniżej.
Odręcznie sporządzony wniosek nie będzie akceptowany.

 • Skuteczne ZŁOŻENIE wniosku polega na przesłaniu (forma preferowana)  skanów oryginałów :
 • wniosku z podpisem Lidera,
 • zał. Deklaracji zawiązania grupy (z podpisami odręcznymi członków grupy)
 • zachowując regulaminową datę przesłania, tj. do dnia 22.09.2023 do godz. 23:59:00, na adres poczty elektronicznej operatora:
  gfs@fundacjarc.org.pl  

Dla ułatwienia pracy Komisji prosimy także o jednoczesne załączenie pliku oryginału wniosku w formacie Word lub PDF.

Wnioski można też dostarczyć bezpośrednio w zaklejonej kopercie,
w regulaminowym terminie bezpośrednio  do biura operatora do godz. 20.00, mieszczącego się w siedzibie zabytkowego Pałacu Uphagena (byłego Pałacu Ślubów):
Fundacja RC
al. Grunwaldzka 5, Gdańsk-Wrzeszcz.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie w regulaminie oraz na stronach:  https://gfs.org.pl, https://fundacjarc.org.pl/projekty/gdanski-fundusz-sasiedzki/

Zachęcamy także do kontaktu z koordynatorką Funduszu: 

Ewa Zabłocka
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl
tel.: 504 871 495

Ogólne informacje można uzyskać w biurze operatora (były Pałac Ślubów we Wrzeszczu):
Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC 
al. Grunwaldzka 5
tel. 58 344 40 39

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Regulamin – mini grant
2. Formularz wniosku – mini grant
3. Dostępność GFS do zapoznania – mini grant
4.  Wzór sprawozdania – mini grant
5. Karty oceny – mini grant
6. Deklaracja zawiązania grupy

EDYCJA WIOSENNA

ZOBACZ WYNIKI

SPOTKANIA SZKOLENIOWE organizowane w siedzibie operatora
(Gdańsk Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 5 – Fundacja RC) odbędą się:

 • w dn. 10 marca  (pt.) o godz. 18:00  dla przedstawicieli gdańskich organizacji pozarządowych,
 • w dn. 9 marca (czw.) o godz. 18.00  dla przedstawicieli grup nieformalnych

INFORMACJE o NABORZE WNIOSKÓW dla GDAŃSKICH NGO –  ruszył nabór w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim 2023

 

W ramach tegorocznej VI edycji konkursu GFS dla gdańskich organizacji
pozarządowych i podmiotów wskazanych w par. 3 ust. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,  można ubiegać się o granty do wysokości 7000,00 zł na projekty społeczne realizowane w Gdańsku, na rzecz  wzmacniania relacji sąsiedzkich i partnerstwa lokalnego w społecznościach i dzielnicach miasta.

Projekty będą realizowane w okresie od 1.05.2023 do 10.12.2023
(z wyjątkiem organizacji obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów- te do końca czerwca 2023r.)

Obowiązują 4 następujące obszary wsparcia:

 • Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (działania do 30.06.2023).
 • Integracja mieszkańców w dzielnicach.
 • Inicjatywy prorodzinne w lokalnych społecznościach (Kluby Rodzica, familiady itp.).
 • Integracja dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej w społecznościach lokalnych Gdańska (w tym typie wsparcia przewidziano dofinansowanie 2 grantów w wys. 7 tys. zł.)

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 
Jedyny nabór dla NGO w Konkursie GFS 2023, będzie trwał od 27.02 do 27.03.2023

Organizacje składają wnioski wyłącznie drogą elektroniczną w systemie witkac, w generatorze wniosków na stronie www.witkac.pl.

SPOTKANIE SZKOLENIOWE dla wnioskodawców konkursu, organizowane w siedzibie operatora (Gdańsk -Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 5 – Fundacja RC) odbędzie się:
w dniu 10 marca o godz. 18.00 (tylko dla przedstawicieli gdańskich organizacji pozarządowych),

PROCEDURA NABORU WYMAGA :

 • WYPEŁNIENIA i załączenia zał. nr 5 o dostępności, jako warunku formalnego w formie elektronicznej pod wnioskiem w systemie Witkac (czytaj Regulamin!)
 • UWZGLĘDNIENIA podanych w Regulaminie kwot wyceny wartości pracy wolontariuszy (jako podstawy udokumentowania wkładu własnego osobowego w projekcie).
 • DOSTARCZENIA do siedziby operatora podpisanego przez uprawnione osoby – papierowego
 • potwierdzenia złożenia OFERTY, do dnia 30.03.2023 (Wrzeszcz, Al. Grunwaldzka 5, Gdańsk do godz . 19.00).

OGŁOSZENIE listy rankingowej z wynikami konkursu GFS 2023 dla NGO,
zaplanowano na 30 kwietnia 2023r.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie w regulaminie konkursu oraz na stronach:  https://gfs.org.pl, https://fundacjarc.org.pl/projekty/gdanski-fundusz-sasiedzki/ oraz www.witkac.pl

Zachęcamy także do kontaktu z koordynatorką Funduszu: 

Ewa Zabłocka
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl
tel.: 504 871 495

Ogólne informacje można uzyskać w biurze operatora (były Pałac Ślubów we Wrzeszczu):
Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC 
al. Grunwaldzka 5 Gdańsk
tel. 58 344 40 39

DOKUMENTY
Regulamin i inne dokumenty dostępne są w generatorze wniosków www.witkac.pl, opublikowane zostały w ramach konkursu dla NGO – Gdański Fundusz Sąsiedzki 2023.

1. Regulamin – grant
2. Formularz wniosku – grant
3. Załącznik do wniosku – dostępność
4. Wzór sprawozdania – grant
5. Karty ocen – grant

INFORMACJE I DOKUMENTY DLA GRUP NIEFORMALNYCH (MINIGRANTY)

Szósta edycja GDAŃSKIEGO FUNDUSZU SĄSIEDZKIEGO (2023) jako konkurs grantowy służy szeroko rozumianej integracji w skali lokalnej, począwszy od poziomu wspólnot mieszkaniowych aż po wymiar dzielnicowy.
W ramach jednego naboru  tegorocznego konkursu dla grup nieformalnych (liczących min. 4 członków), można ubiegać się o granty w wysokości do 700 zł na inicjatywy realizowane w Gdańsku na rzecz  wzmacniania relacji sąsiedzkich w najbliższym otoczeniu.

Inicjatywy mogą być planowane/realizowane w okresie od 1.05.2023 do 10.12.2023
(z wyjątkiem organizacji obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów)

W odpowiedzi na realne potrzeby rozpoznane w środowisku oddziaływania, wnioskodawcy mogą się wpisać w 4 następujące obszary wsparcia:

 • Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (działania do 30.06.2023).
 • Integracja mieszkańców w dzielnicach.
 • Inicjatywy prorodzinne w lokalnych społecznościach (Kluby Rodzica, familiady itp.).
 • Integracja dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej w społecznościach lokalnych Gdańska

NABÓR WNIOSKÓW: 
Nabór wiosenny wniosków w Konkursie GFS 2023 potrwa od 27.02 do  27.03.2023, w którym o dofinansowanie w wysokości do 700 zł mogą ubiegać się grupy mieszkańców.
Nabór jesienny zaplanowano w terminie 01.09. – 10.12.2023

PROSIMY o zapoznanie się z załącznikiem o dostępności dla celów edukacyjnych, nie jest wymagane jego załączenie do wniosku w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikrograntów

W dniu 9 marca o godz. 18.00 w siedzibie operatora odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców, można skonsultować pomysł i pozyskać dodatkowe informacje.

Wnioski należy wypełnić komputerowo za pomocą aktualnego formularza wniosku na rok 2023, który można pobrać TUTAJ oraz poniżej.
Odręcznie sporządzony wniosek nie będzie akceptowany.

 • Skuteczne ZŁOŻENIE wniosku polega na przesłaniu (forma preferowana)  skanów oryginałów :
 • wniosku z podpisem Lidera,
 • zał. Deklaracji zawiązania grupy (z podpisami odręcznymi członków grupy)
 • zachowując regulaminową datę przesłania, tj. do dnia 27.03.2023 do godz. 23:59:00, na adres poczty elektronicznej operatora:
  gfs@fundacjarc.org.pl  

Dla ułatwienia pracy Komisji prosimy także o jednoczesne załączenie pliku oryginału wniosku w formacie Word lub PDF.

Wnioski można też dostarczyć bezpośrednio w zaklejonej kopercie,
w regulaminowym terminie bezpośrednio  do biura operatora do godz. 20.00, mieszczącego się w siedzibie zabytkowego Pałacu Uphagena (byłego Pałacu Ślubów):
Fundacja RC
al. Grunwaldzka 5, Gdańsk-Wrzeszcz.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie w regulaminie oraz na stronach:  https://gfs.org.pl, https://fundacjarc.org.pl/projekty/gdanski-fundusz-sasiedzki/

Zachęcamy także do kontaktu z koordynatorką Funduszu: 

Ewa Zabłocka
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl
tel.: 504 871 495

Ogólne informacje można uzyskać w biurze operatora (były Pałac Ślubów we Wrzeszczu):
Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC 
al. Grunwaldzka 5
tel. 58 344 40 39

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Regulamin – mini grant
2. Formularz wniosku – mini grant
3. Dostępność GFS do zapoznania – mini grant
4.  Wzór sprawozdania – mini grant
5. Karty oceny – minigrant
6. Deklaracja zawiązania grupy

Gdański Fundusz Sąsiedzki
to program regrantingowy dofinansowany ze środków Miasta Gdańska,
funkcję operatora  pełni Fundacja RC w Gdańsku