Kalendarium 2022

WYNIKI OCEN FORMALNYCH

Wyniki oceny formalnej wniosków o granty NGO  POBIERZ

Wyniki oceny formalnej wniosków o minigranty grup nieformalnych POBIERZ

SPOTKANIA informacyjno-szkoleniowe dla WNIOSKODAWCÓW

SPOTKANIA SZKOLENIOWE organizowane w siedzibie operatora
(Gdańsk Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 5 – Fundacja RC) odbędą się:

  • w dn. 7 marca (pon.) o godz. 18:00 dla przedstawicieli gdańskich
    organizacji pozarządowych,
  • w dn. 8 marca (wt) o godz. 18.00 dla przedstawicieli grup
    nieformalnych

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką Funduszu GFS : Ewą Zabłocką
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl tel. 504 871 495

 

Gdański Fundusz Sąsiedzki to program regrantingowy dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Fundusz dedykowany jest zarówno mieszkańcom Gdańska, jak i lokalnym organizacjom pozarządowym, działających na rzecz społeczności lokalnych. Celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego.

Operatorem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego jest Fundacja RC.

W ramach konkursowego naboru wniosków, można uzyskać dofinansowanie na rzecz autorskich inicjatyw:
– tzw. MINIGRANTY do kwoty 700 zł – dostępne dla nieformalnych grup mieszkańców Gdańska (minimum 4-osobowych);
– granty do kwoty 7000 zł – dostępne dla gdańskich organizacji pozarządowych.

Wnioski należy składać w dniach 14.02 – 14.03.2022