Zasady konkursu i dokumenty

WYNIKI OCEN FORMALNYCH

Wyniki oceny formalnej wniosków o granty NGO  POBIERZ

Wyniki oceny formalnej wniosków o minigranty grup nieformalnych POBIERZ

INFORMACJE o NABORZE WNIOSKÓW dla GDAŃSKICH NGO –  ruszył nabór w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim 2022

 

SPOTKANIA SZKOLENIOWE organizowane w siedzibie operatora
(Gdańsk Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 5 – Fundacja RC) odbędą się:

 • w dn. 7 marca  (pon.) o godz. 18:00  dla przedstawicieli gdańskich organizacji pozarządowych,
 • w dn. 8 marca (wt) o godz. 18.00  dla przedstawicieli grup nieformalnych

NABÓR  WNIOSKÓW: 
JEDYNY nabór wniosków w Konkursie GFS 2022 potrwa od 14.02.2022 do 14.03.2022, w którym o dofinansowanie w wysokości do 7000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w par. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje składają wnioski drogą elektroniczną w generatorze wniosków na stronie www.witkac.pl.

PROSIMY O
 • WYPEŁNIENIE załącznika nr 5 o dostępności, gdyż jest on wymagany jako warunek formalny pod wnioskiem w systemie witkac (czytaj znowelizowany Regulamin!),
 • UWZGLĘDNIENIE podanych w Regulaminie, obowiązujących od 2022 r. kwot wyceny pracy wolontariuszy (jako podstawy wartości ich zaangażowania- dokumentującego wkład własny osobowy w projekcie)

WIĘCEJ INFORMACJI:
Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie w  regulaminie konkursu oraz na stronach:  https://gfs.org.pl, https://fundacjarc.org.pl/nasze-dzialania/dla-mieszkancow/gdanski-fundusz-sasiedzki/ oraz www.witkac.pl

Zachęcamy także do kontaktu z koordynatorką Funduszu: 

Ewa Zabłocka
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl
tel.: 504 871 495

Ogólne informacje można uzyskać w biurze operatora (były Pałac Ślubów we Wrzeszczu):
Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC 
al. Grunwaldzka 5
tel. 58 344 40 39

DOKUMENTY:

1. Regulamin – grant
2. Formularz wniosku – grant
3. Załącznik do wniosku – dostępność
4. Wzór sprawozdania – grant
5. Karty ocen – grant

INFORMACJE I DOKUMENTY DLA GRUP NIEFORMALNYCH (MINIGRANTY)

Piąta edycja GDAŃSKIEGO FUNDUSZU SĄSIEDZKIEGO 2022 poprzez konkurs grantowy służy szeroko rozumianej integracji w skali lokalnej, począwszy od poziomu wspólnot mieszkaniowych aż po wymiar dzielnicowy.
W ramach jednego naboru  tegorocznego konkursu dla grup nieformalnych (liczących min. 4 członków), można ubiegać się o granty w wysokości do 700 zł na projekty realizowane w Gdańsku na rzecz  wzmacniania relacji sąsiedzkich wśród gdańszczanek i gdańszczan. 

Inicjatywy mogą być realizowane w okresie od 15.04.2022 do 10.12.2022
(z wyjątkiem organizacji obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów)

W odpowiedzi na realne potrzeby rozpoznane w środowisku oddziaływania, wnioskodawcy mogą się wpisać w 3 następujące obszary wsparcia:

 • Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (działania do 30.06.2022).
 • Integracja mieszkańców w dzielnicach.
 • Inicjatywy prorodzinne w lokalnych społecznościach (Kluby Rodzica, familiady itp.).

NABÓR WNIOSKÓW: 
JEDYNY nabór wniosków w Konkursie GFS 2022 potrwa od 14.02.2022 do  14.03.2022, w którym o dofinansowanie w wysokości do 700 zł mogą ubiegać się grupy mieszkańców.

WSKAZANE jest, aby tegoroczne inicjatywy realizowane były w miesiącach letnich/ wczesnojesiennych i proponowały formy oddziaływań wykonalne w przypadku zaostrzenia restrykcji sanitarnych.

PROSIMY o zapoznanie się z załącznikiem o dostępności dla celów edukacyjnych, nie jest wymagane jego załączenie do wniosku w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikrograntów

Wnioski należy wypełnić komputerowo za pomocą aktualnego formularza wniosku na rok 2022, który można pobrać TUTAJ oraz poniżej.
Odręcznie sporządzony wniosek nie będzie akceptowany.

 • Skuteczne ZŁOŻENIE wniosku polega na przesłaniu (forma preferowana)  skanów oryginałów :
 • wniosku z podpisem Lidera,
 • zał. Deklaracji zawiązania grupy (z podpisami odręcznymi członków grupy)
 • zachowując regulaminową datę przesłania, tj. do dnia 14.03.2022 do godz. 24.00, na adres poczty elektronicznej operatora:
  gfs@fundacjarc.org.pl  

Dla ułatwienia pracy Komisji prosimy także o jednoczesne załączenie pliku oryginału wniosku w formacie Word lub PDF.

Wnioski można też dostarczyć bezpośrednio w zaklejonej kopercie,
w regulaminowym terminie bezpośrednio  do biura operatora do godz. 20.00,                     mieszczącego się w siedzibie zabytkowego Pałacu Uphagena (byłego Pałacu Ślubów):
Fundacja RC
al. Grunwaldzka 5, Gdańsk-Wrzeszcz.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie w regulaminie konkursu oraz na stronach:  https://gfs.org.pl, https://fundacjarc.org.pl/nasze-dzialania/dla-mieszkancow/gdanski-fundusz-sasiedzki/ oraz www.witkac.pl

Zachęcamy także do kontaktu z koordynatorką Funduszu: 

Ewa Zabłocka
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl
tel.: 504 871 495

Ogólne informacje można uzyskać w biurze operatora (były Pałac Ślubów we Wrzeszczu):
Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC 
al. Grunwaldzka 5
tel. 58 344 40 39

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Regulamin – mini grant
2. Formularz wniosku – mini grant
3.  Dostępność GFS do zapoznania – mini grant
4. Wzór sprawozdania – mini grant
5. Karty ocen – mini grant
6. Deklaracja zawiązania grupy

Gdański Fundusz Sąsiedzki
to program regrantingowy dofinansowany ze środków Miasta Gdańska,
funkcję operatora  pełni Fundacja RC w Gdańsku