Zasady konkursu i dokumenty

Poniżej znajdą Państwo zasady konkursu oraz zbiór niezbędnych dokumentów                                  (odrębne opisy dla organizacji pozarządowych i dla grup nieformalnych).                                           Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem!

DOKUMENTY  DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – DOGRYWKA

Koniecznie przeczytaj o  zasadach dogrywki naboru dla NGO. 

 1. REGULAMIN GFS 2021_NGO_II NABÓR_10.06.2021 
 2. WNIOSEK_GFS 2021_NGO_wzór
 3. KARTA OCEN  GFS 2021_NGO_zał. 1-3
 4. SPRAWOZDANIE GFS 2021_NGO_wzór

INFORMACJE I DOKUMENTY  DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Czwarta edycja GDAŃSKIEGO FUNDUSZU SĄSIEDZKIEGO poprzez konkurs grantowy służy szeroko rozumianej integracji w skali lokalnej, począwszy od poziomu wspólnot mieszkaniowych, aż po wymiar dzielnicowy lub miejski.
W ramach jednego naboru tegorocznego konkursu dla organizacji pozarządowych można ubiegać się o granty w wysokości do 7000 zł na projekty realizowane w Gdańsku na rzecz  wzmacniania relacji sąsiedzkich wśród gdańszczanek i gdańszczan.

W roku 2021 Miasto Gdańsk przeznaczyło na dofinansowanie projektów sąsiedzkich wnioskowanych przez organizacje pozarządowe  kwotę 113 000 zł.

Inicjatywy mogą być realizowane w okresie od 01.05.2021 do 06.12.2021 (z wyjątkiem obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów). 

W odpowiedzi na realne potrzeby rozpoznane w środowisku oddziaływania, wnioskodawcy mogą się wpisać w następujące obszary wsparcia:

 • Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (ramy czasowe realizacji inicjatyw tego obszaru, zostaną w 2021 r. określone we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej oraz z grantobiorcami – wpływ czynnika epidemicznego).
 • Integracja mieszkańców w dzielnicach.
 • Inicjatywy prorodzinne w lokalnych społecznościach (Kluby Rodzica, familiady itp.).

LIMITY WYMAGANE:

 • na koszty obsługi zadania można przeznaczyć w kosztorysie maksymalnie 20% wys. dotacji;
 • obligatoryjny wkład osobowy w postaci zadeklarowanej pracy wolontariuszy musi wynosić min. 10% wys. dotacji.

NABÓR  WNIOSKOW: 
JEDYNY nabór wniosków w Konkursie GFS 2021 potrwa od 15.03.2021 do 11.04.2021,                             w którym o dofinansowanie w wysokości do 7000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w par. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje składają wnioski drogą elektroniczną w generatorze wniosków na stronie www.witkac.pl.

WYNIKI:
Ogłoszenie wyników oceny zaplanowano na 30.04.2021.

WSKAZANE jest, aby tegoroczne wnioski uwzględniały czynnik ograniczeń pandemicznych i proponowały formy oddziaływań wykonalne w przypadku zaostrzenia restrykcji sanitarnych.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie w regulaminie konkursu oraz na stronach:  https://gfs.org.plwww.fundacjarc.org.pl oraz www.witkac.pl

Zachęcamy także do kontaktu z koordynatorką Funduszu: 

Ewa Zabłocka
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl
tel.: 504 871 495

Ogólne informacje można uzyskać w biurze operatora (były Pałac Ślubów we Wrzeszczu):
Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC 
al. Grunwaldzka 5
tel. 58 344 40 39

DOKUMENTY:
1.  REGULAMIN_GFS-2021_NGO_7000-zl
2. FORMULARZ WNIOSKU GFS 2021 DLA NGO
3. KARTA OCEN GFS 2021 DLA NGO
4. WZÓR SPRAWOZDANIA GFS 2021 DLA NGO

INFORMACJE I DOKUMENTY DLA GRUP NIEFORMALNYCH (MINIGRANTY)

Czwarta edycja GDAŃSKIEGO FUNDUSZU SĄSIEDZKIEGO poprzez konkurs grantowy służy szeroko rozumianej integracji w skali lokalnej, począwszy od poziomu wspólnot mieszkaniowych aż po wymiar dzielnicowy.
W ramach jednego naboru  tegorocznego konkursu dla grup nieformalnych (liczących min. 4 członków), można ubiegać się o granty w wysokości do 700 zł na projekty realizowane w Gdańsku na rzecz  wzmacniania relacji sąsiedzkich wśród gdańszczanek i gdańszczan. 

Inicjatywy mogą być realizowane w okresie od 01.05.2021 do 06.12.2021 
(z wyjątkiem organizacji obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów).

W odpowiedzi na realne potrzeby rozpoznane w środowisku oddziaływania, wnioskodawcy mogą się wpisać w 3 następujące obszary wsparcia:

 • Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (ramy czasowe realizacji inicjatyw tego obszaru, zostaną w 2021 r. określone we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej oraz z grantobiorcami – wpływ czynnika epidemicznego).
 • Integracja mieszkańców w dzielnicach.
 • Inicjatywy prorodzinne w lokalnych społecznościach (Kluby Rodzica, familiady itp.).

NABÓR WNIOSKÓW: 
JEDYNY nabór wniosków w Konkursie GFS 2021 potrwa od 15.03.2021 do  11.04.2021, w którym o dofinansowanie w wysokości do 700 zł mogą ubiegać się grupy mieszkańców.

WSKAZANE jest, aby tegoroczne wnioski uwzględniały czynnik ograniczeń pandemicznych i proponowały formy oddziaływań wykonalne w przypadku zaostrzenia restrykcji sanitarnych.

Wnioski należy wypełnić komputerowo za pomocą aktualnego formularza wniosku na rok 2021, który można pobrać TUTAJ oraz poniżej.
Odręcznie sporządzony wniosek nie będzie akceptowany.

 • Skuteczne złożenie wniosku polega na przesłaniu (forma preferowana)
  w postaci skanu oryginału wniosku z podpisami członków grupy, zachowując regulaminową datę przesłania, tj. do dnia 11.04.2021 do godz. 24.00, na adres poczty elektronicznej operatora:
  gfs@fundacjarc.org.pl  

Dla ułatwienia pracy Komisji prosimy także o jednoczesne załączenie pliku oryginału wniosku w formacie Word lub PDF.

Wnioski można też dostarczyć bezpośrednio w zaklejonej kopercie,
w regulaminowym terminie bezpośrednio  do biura operatora do godz. 20.00,                     mieszczącego się w siedzibie zabytkowego Pałacu Uphagena (byłego Pałacu Ślubów):
Fundacja RC
al. Grunwaldzka 5, Gdańsk-Wrzeszcz.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie w  regulaminie konkursu oraz na stronach:  https://gfs.org.plwww.fundacjarc.org.pl oraz www.witkac.pl

Zachęcamy także do kontaktu z koordynatorką Funduszu: 

Ewa Zabłocka
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl
tel.: 504 871 495

Ogólne informacje można uzyskać w biurze operatora (były Pałac Ślubów we Wrzeszczu):
Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC 
al. Grunwaldzka 5
tel. 58 344 40 39

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Regulamin GFS 2021 dla grup nieformalnych (minigranty do 700 zł)
2. Formularz wniosku GFS 2021 dla grup nieformalnych (minigranty do 700 zł)
3. Wzór deklaracji zawiązania grupy GFS 2021 dla minigrantów
4. Wzór sprawozdania GFS 2021 dla minigrantów

Gdański Fundusz Sąsiedzki
to program regrantingowy dofinansowany ze środków Miasta Gdańska

a funkcję operatora  pełni Fundacja RC w Gdańsku