Zwycięzcy grantów GFS 2022

DRODZY LIDERZY GDAŃSKICH ORGANIZACJI!
Wszystkim Wnioskodawcom startującym do Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego 2022 bardzo DZIĘKUJEMY za udział w naszym konkursie!

Spośród 39 poprawnie złożonych ofert, Komisja Oceny Wniosków zdecydowała o dofinansowaniu 19 projektów, które w najwyższym stopniu spełniały cele Funduszu.
W tym roku napłynęło sporo wartościowych wniosków – wspierających jednak inne cele programowe, takie jak edukacja kulturalna czy pomoc społeczna. Z tych względów nie mogły one zdobyć dofinansowania, pomimo uznania ich wysokich walorów merytorycznych.

Proszę o zapoznanie się z listą rankingową złożonych projektów.

UWAGA!
Liderów zwycięskich grantów NGO serdecznie zapraszamy w dniu 21.04.22 na godz. 18.00 do siedziby operatora Funduszu we Wrzeszczu przy Al. Grunwaldzkiej 5, na krótkie przeszkolenie połączone z uroczystym wręczeniem umów grantowych oraz relację wytrawnego animatora społeczności lokalnej: „Między nami mieszkańcami”.

Zapewniamy mały poczęstunek i kawę z wyjątkowymi liderami pochodzącymi z różnych dzielnic Gdańska.
Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorki GFS
Ewa Zabłocka tel. 504 871 495 e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl

WYNIKI

Zwycięzcy minigrantów GFS 2022

DRODZY LIDERZY AKTYWNYCH GRUP SĄSIEDZKICH!

Wszystkim WNIOSKODAWCOM Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego 2022 bardzo DZIĘKUJEMY za udział w naszym konkursie!
Spośród 27 złożonych w 2022 r. propozycji na minigrant do 700 zł, Komisja Oceny Wniosków zdecydowała o dofinansowaniu 19 inicjatyw grup nieformalnych.

Cieszy nas napływ pomysłów z coraz to nowych środowisk i niegasnący zapał do mobilizowania i włączania w działania najbliższe środowisko.
Przedstawiamy do wglądu wyniki oceny merytorycznej wniosków, gdzie znajduje się lista z wykazem wg nazwy grupy i nazwy inicjatywy.

UWAGA!
Liderów zwycięskich grantów serdecznie zapraszamy w dniu 21.04.22 na godz.17.30 do siedziby operatora Funduszu we Wrzeszczu przy Al. Grunwaldzkiej 5 na krótkie przeszkolenie połączone z uroczystym wręczeniem umów grantowych oraz relację wytrawnego animatora społeczności lokalnej: „Między nami mieszkańcami”.
Zapewniamy mały poczęstunek i kawę z wyjątkowymi liderami pochodzącymi z różnych dzielnic Gdańska.
Będziemy mieli także gadżety dla odbiorców Waszych inicjatyw!

WYNIKI

Wyniki oceny formalnej 2022

W tegorocznej edycji Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego wpłynęło 41 wniosków na granty i 27 na minigranty. Wszystkim serdecznie dziękujemy i przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków.

Wyniki oceny formalnej wniosków o granty NGO  POBIERZ

Lista z wykazem inicjatyw grup nieformalnych złożonych w ramach konkursu grantowego do Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego 2022 zawiera 26 wniosków, które przechodzą do oceny merytorycznej.
Wyniki oceny formalnej wniosków o minigranty grup nieformalnych POBIERZ
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 8 kwietnia – lista rankingowa zostanie zawieszona do wglądu na naszej stronie.

SPOTKANIA informacyjno-szkoleniowe dla WNIOSKODAWCÓW

DRODZY WNIOSKODAWCY!
Informujemy o trwającym naborze wniosków na Wasze sąsiedzkie inicjatywy
i projekty, który zakończy się dn. 14 marca 2022

Kwoty dofinansowania:
– do 700 zł na minigranty – dla grup nieformalnych
– do 7000 zł na granty – dla ngo’s

Dokumenty konkursowe, w tym: regulaminy, wymogi dot. złożenia wniosków
i in. Załączniki – są dostępne na stronie:

Zasady konkursu i dokumenty

SPOTKANIA SZKOLENIOWE organizowane w siedzibie operatora
(Gdańsk Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 5 – Fundacja RC) odbędą się:

 • w dn. 7 marca (pon.) o godz. 18:00 dla przedstawicieli gdańskich
  organizacji pozarządowych,
 • w dn. 8 marca (wt) o godz. 18.00 dla przedstawicieli grup
  nieformalnych

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką Funduszu GFS : Ewą Zabłocką
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl tel. 504 871 495

 

Rozstrzygnięcie „dogrywki” GFS 2021!

Wyniki dodatkowego naboru wniosków w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim 2021 dla organizacji pozarządowych.

Drogie Organizacje,
przyszedł czas ogłoszenia wyników  – serdecznie gratulujemy zwycięskim NGO-som i ich projektom! Co więcej, cieszy nas pojawienie się nowych wnioskodawców.

W „dogrywce” naboru nadesłano 14 wniosków, 12 z nich zostało poddanych ocenie merytorycznej. Poziom przesłanych projektów dot. inicjatyw sąsiedzkich był dość wyrównany. Karty oceny merytorycznej zostaną dołączone do wiadomości e-mailowej do każdego wnioskodawcy. Karty oceny formalnej  zostaną także przesłane do 2 oferentów, których wnioski nie wypełniły całości wymogów formalnych.

Wyniki dodatkowego naboru w odnośniku poniżej:

Lista dofinansowanych NGO_GFS_II.2_BIS_10.07.2021

Bardzo dziękujemy za tę edycję,
Gdański Fundusz
Sąsiedzki
powraca w 2022! 

 

Gdański Fundusz Sąsiedzki 2021 jest zadaniem dofinansowanym ze środków Gminy Miasta Gdańska. Operatorem Funduszu jest Fundacja RC. 

Dogrywka naboru dla organizacji pozarządowych!

ZAPRASZAMY gdańskie organizacje pozarządowe do udziału w dogrywce konkursu grantowego GDAŃSKIEGO FUNDUSZU SĄSIEDZKIEGO 2021,
lub podmioty wskazane w par. 3 ust.3 Ustawy o PPiW. Minimalna kwota przyznanego dofinansowania w II NABORZE GFS 2021 uzupełniającym, nie będzie niższa niż 4000 zł, a maksymalnie wyniesie 7000, zł.

KWOTA przeznaczona na wsparcie projektów sąsiedzkich w II TURZE GFS 2021 dla NGO wynosi łącznie 27 195,00 zł.

II NABÓR GFS 2021 służy szeroko rozumianej integracji sąsiedzkiej w skali lokalnej, począwszy od poziomu wspólnot mieszkaniowych, aż po wymiar osiedlowy, dzielnicowy lub miejski. Projekty muszą być realizowane na terenie Gdańska, na rzecz  wzmacniania relacji sąsiedzkich wśród gdańszczan/-ek. Jakich form działań nie będziemy wspierać, przeczytać można w zaktualizowanym Regulaminie konkursu (sprawdź w zakładce Zasady konkursu i dokumenty). 

DZIAŁANIA projektowe mogą być zawarte w okresie od dn. 10.07.2021 do 06.12.2021 r.,

wpisując się w następujące obszary wsparcia:

 • integracja mieszkańców w dzielnicach,​
 • inicjatywy prorodzinne w lokalnych społecznościach (Kluby Rodzica, familiady itp.).

LIMITY WYMAGANE:

 • na koszty obsługi zadania można przeznaczyć w kosztorysie maksymalnie 20% wys. dotacji (administracyjne takie jak koordynacja, obsługa księgowa, eksploatacyjne);
 • obligatoryjny wkład osobowy w postaci zadeklarowanej pracy wolontariuszy musi wynosić min. 10% wys. dotacji.

WSKAZANE, aby wnioski uwzględniały czynnik ograniczeń pandemicznych i proponowały formy oddziaływań wykonalne, w przypadku możliwego zaostrzenia restrykcji sanitarnych w okresie jesienno-zimowym.

UWAGA!

 1. Wnioski przygotowane przez  gdańskie organizacje  należy złożyć w systemie witkac.pl za pomocą generatora (nabór upływa w dniu 01.07. o godz. 23.59).
 2. Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane przez system witkac,
  po podpisaniu należy przesłać do dn. 05.07.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu oryginału, najpóźniej do dn. 05.07.2021 do godz. 24.00, na adres operatora:  gfs@fundacjarc.org.pl
 3. Jako kryteria istotne przy ocenie merytorycznej ofert w II Naborze GFS 2021, będą brane pod uwagę projekty sprzyjające:
 • przeciwdziałaniu skutkom społecznym epidemii COVID-19,
 • działaniom samopomocowym w sąsiedztwie, w tym wypracowaniu lokalnych sposobów radzenia sobie z problemami społecznymi dot. danych wspólnot,
 • inicjowaniu i wzmacnianiu lokalnego partnerstwa z innymi podmiotami,
 • tworzeniu nowych koncepcji i metod na integrację i promowanie postaw zaangażowanych.

NIE będą wspierane działania stałe organizacji, poprzez dystrybucję usług społecznych z zakresu rozwoju osobistego i edukacji kulturalnej, głównie służące wzmocnieniu kompetencji personalnych. Zastosowanie narzędzi animacji społecznej i kulturalnej jest wysoce pożądane, ale ich celem ma być aktywizowanie mieszkańców, większa integracja środowisk
i budowanie tożsamości lokalnej, w tym sąsiedzkiej. Korzyści z realizacji działań mają dotyczyć grup i społeczności, a nie tylko jednostek. .

UWAGA !!!

 1. WNIOSKI GFS 2021 z II NABORU należy złożyć w systemie witkac.pl NAJPÓŹNIEJ do dn.01.07.2021, do godz.23.59. Po tym terminie system
  NIE BĘDZIE JUŻ AKTYWNY!

https://www.witkac.pl/#/contest/edit/?id=17302#0

 1. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY

wygenerowane przez system witkac po podpisaniu przez osoby uprawnione, należy przesłać do dn. 05.07.2021 r. w formie skanu  oryginału, do godz. 24.00, na adres poczty elektronicznej operatora:  gfs@fundacjarc.org.

 Ogłoszenie wyników oceny zaplanowano na dzień 10.07.2021.

Więcej szczegółów dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie w Regulaminie na  stronie  www.witkac.pl

Zachęcamy także do kontaktu z koordynatorką Funduszu:

Ewa Zabłocka        e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl      tel.: 504 871 495

Gdański Fundusz Sąsiedzki to program regrantingowy dofinansowany ze środków Miasta Gdańska, funkcję operatora  pełni Fundacja RC w Gdańsku.

Wyniki naboru GFS 2021 dla NGO

Drogie organizacje!

Zakończyły się właśnie zmagania konkursowe w tegorocznej edycji Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim  organizacjom pozarządowym i społecznikom, którzy postanowili stworzyć projekty obejmujące działania na rzecz lokalnych społeczności i wzbogacające relacje sąsiedzkie. Gratulujemy Wam pomysłów na różne aktywności dla mieszkańców, mimo że wciąż funkcjonujemy w trudnym czasie pandemii.

Składamy gratulacje zwycięskim inicjatywom i życzymy powodzenia w dalszych działaniach wszystkim organizacjom, którym tym razem nie udało się otrzymać dofinansowania!

LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW  NGO:

LISTA_dofinansowani_NGO_GFS_2021_30.04.2021

Końcowe wyniki naboru do GFS 2021 dla grup nieformalnych

Drogie gdańszczanki, drodzy gdańszczanie!

Zakończyły się właśnie zmagania konkursowe w tegorocznej edycji Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim liderom, liderkom i grupom inicjatywnym, które złożyły swoje propozycje na wspólne działania sąsiedzkie.  Gratulujemy pomysłowości i kreatywności,  mimo że wciąż funkcjonujemy w trudnym czasie pandemii.
Komisja miała bardzo trudne zadanie – liczba wniosków znacząco przewyższała dostępną pulę środków (7 000,00 zł). Kwotę alokacji zwiększono do 8980,00 zł.

Gratulacje dla zwycięskich inicjatyw!
Mamy nadzieję, że również te grupy, które z uwagi na ograniczone środki nie otrzymały teraz dofinansowania, podtrzymają swoją aktywność i chęć działania i że już wkrótce pojawią się nowe możliwości  do wcielenia Waszych pomysłów w życie!

LISTA DOFINANSOWANYCH INICJATYW GRUP NIEFORMALNYCH:

GFS 2021_WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ_LISTA MINIGRANTÓW

Wyniki oceny formalnej GFS 2021 dla grup mieszkańców

Drogie gdańszczanki, drodzy gdańszczanie,

Pierwszy etap konkursu o dofinansowanie inicjatyw sąsiedzkich dla grup nieformalnych za nami. Złożonych zostało łącznie 38 wniosków o minigranty. Serdecznie dziękujemy wszystkim aktywnym mieszkańcom za wzięcie udziału  w tegorocznej edycji Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego!
Poniżej znajduje się odnośnik do listy złożonych ofert wraz z wynikami oceny formalnej. Na wyniki oceny merytorycznej zapraszamy 30 kwietnia.

Wyniki oceny formalnej dla grup mieszkańców:
LISTA-ocena formalna_GFS_ 2021_GRUPY_15.04.2021

 

Gdański Fundusz Sąsiedzki 2021 to program regrantingowy dofinansowany ze środków Miasta Gdańska. Operatorem konkursu jest Fundacja RC.

Wyniki oceny formalnej GFS 2021 dla NGO

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na konkurs Gdański Fundusz Sąsiedzki 2021

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom III sektora  za udział  w tegorocznej edycji  regrantingu o dotacje z Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego!
58 wnioskodawców zmagało się z konkursem, a 48 ofert zostało ostatecznie skutecznie złożonych. Poniżej znajduje się odnośnik do listy wniosków złożonych elektronicznie wraz z wynikami oceny formalnej.
Wyniki oceny merytorycznej ukażą się 30 kwietnia 2021 roku.
Wyniki oceny formalnej dla NGO:

LISTA-ofert_NGO_GFS_2021_ocena formalna_15.04.2021

 

Gdański Fundusz Sąsiedzki 2021 to program regrantingowy dofinansowany ze środków Miasta Gdańska. Operatorem konkursu jest Fundacja RC.