Startujemy z pierwszym naborem 2020 roku na minigranty!

Operatorem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego jest Fundacja RC.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Gminy Miasta Gdańska.

Drodzy Gdańszczanie, 
poniższy tekst został zaktualizowany i wprowadzone zostały
zmiany dot. daty zakończenia naboru wniosków i terminów 
realizacji inicjatyw. Korekty terminów związane są z epidemią 
koronawirusa COVID-19 (więcej w "Aktualnościach").

2 marca ruszył pierwszy nabór wniosków na minigranty – czyli dotacje do kwoty 500 zł!

 •  Kto może ubiegać się o dofinansowanie (minigrant) w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego? 

  Do udziału w konkursie zapraszamy KAŻDĄ MIESZKANKĘ I MIESZKAŃCA GDAŃSKA!
  Warunek konieczny – inicjatywa musi zostać poparta przez min. 4 osoby! Zachęć do wspólnego działania Sąsiadów, zawiążcie nieformalną  4-osobową grupę inicjatywną i wybierzcie spośród siebie lidera.
  Opracujcie wspólny plan działania w oparciu o regulamin konkursu: Regulamin MINIGRANTY 2020.
  Wiemy, że regulaminy nie należą do ulubionych lektur kogokolwiek, niemniej prosimy o przeczytanie dokumentu w całości – wiele kwestii zostało w nim wyjaśnionych! 🙂

 • Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie?

Czekamy na autorskie inicjatywy ukierunkowane na działania animujące, aktywizujące i integrujące najbliższe sąsiedztwo – członków wspólnoty mieszkaniowej, sąsiadów z  osiedla czy dzielnicy Miasta Gdańska. W planie działania należy uwzględnić co najmniej 10 odbiorców działania/uczestników wydarzenia.
Zgłoszone inicjatywy powinny wpisywać się w jeden wybrany obszar wsparcia GFS. Wybierz jeden typ inicjatywy spośród podanych:

*TYP A – obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (GDS 2020 zaplanowane są w terminie 29.05.-30.06.2020);
*TYP B – integracyjne i animacyjne oddziaływanie na najbliższą społeczność lokalną;
*TYP C – inicjatywy prorodzinne
(familiady, warsztaty dla dzieci z rodzicami, zajęcia w Klubie Mam itp.).

 • Kiedy można realizować zgłoszone inicjatywy?

Poza TYPEM A działań, czyli obchodami Gdańskich Dni Sąsiadów (między 29 maja a 30 czerwca 2020), realizacja Inicjatyw (po niezbędnych formalnościach konkursowych) ruszy realnie od dnia 27 maja 2020 roku.

UWAGA! Harmonogramy już złożonych  wniosków ulegną nieznacznej modyfikacji i zostaną zweryfikowane na etapie podpisywania umów z grantobiorcami.

 • Jak starać się o pozyskanie minigrantu (do 500 złotych)? 

Należy wypełnić wniosek o dofinansowanie: Wniosek_GFS_2020. Formularz musi zostać wypełniony komputerowo – wnioski wypisane odręcznie nie będą przyjmowane.

 • Kiedy i gdzie należy składać wnioski o minigrant?  

Termin zakończenia naboru Państwa wniosków został przesunięty do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
Gotowe wnioski można złożyć:
* Za pośrednictwem poczty elektronicznej – wnioski złożone tą drogą muszą być skanem oryginału wraz z odręcznymi podpisami członków grupy inicjatywnej!  Skan wniosku wyślij na adres gfs@fundacjarc.org.pl. 
*Listem wysłanym pocztą tradycyjną – w tym przypadku liczy się data wpłynięcia wniosku do Operatora konkursu!

ADRES OPERATORA KONKURSU:
FUNDACJA RC
al. Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. 

 • Czy można z kimś skonsultować swój wniosek? 

Tak! Koordynatorem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego 2020 jest p. Ewa Zabłocka z Fundacji RC.
Pytania i prośby o konsultację najlepiej kierować do Koordynatorki:

pod adres e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl
lub telefonicznie pod numer komórkowy: 504 871 495. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *